Aziatischehorecabanen.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Met dank aan

Aziatischehorecabanen.nl is als platform opgezet voor en door de Aziatische horeca in Nederland. Deelnemers en betrokkenen kunnen actief meedenken over het platform. Een actieve bijdrage / idee / verbetering aan het platform wordt zeer gewaardeerd en wordt besproken binnen ons netwerk. 
 

Fotomateriaal

Goede foto's onderstrepen de boodschap van Aziatischehorecabanen.nl. Voor de verschillende pagina's op onze website hebben we aansprekende foto's kunnen gebruiken via websites zoals Flickr.com, Pixabay.com e.d. We zijn dankbaar voor de fotografen die ons hun toestemming hebben gegeven om hun fotomateriaal te mogen gebruiken binnen de website. 

Onderstaande fotografen hebben hun medewerking gegeven m.b.t. het plaatsen van fotomateriaal

Bij het selecteren van foto's en het benaderen van de fotografen zijn we uiterst precies te werk gegaan. Mocht er ondanks onze inzet alsnog een afbeelding op onze website geplaatst zijn waarvan u meent dat deze onrechtmatig en dus ongewenst geplaatst is, verzoeken wij u contact met ons op te nemen en dan zullen wij deze foto verwijderen. 

 

Thanks to

Good pictures underline Aziatischehorecabanen.nl message. For various pges on our website we used photos collected from websites such as Flickr.com and Pixabay.com. We are thankfull for the photographers for giving their consent to use their photographic material within our website. 

The photographers / owners off the pictures:

When selecting the photo's and approaching the photographers we tried our best to be exact and correct as possible. If despite our commitment you see a photo which is placed on our website and we haven't been able to contact you, please contact us and we will remove the photo from our website.  

 

 

 

Schrijf je gratis in

Word gevonden door een groeiend aantal werkgevers, vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en profiteer van alle voordelen.

Ik heb al een account Registreren